Եկեք զվարճանանք

 

Շուտասելուկ, շուտասուք, շուտասելիք, մանկական ժողովրդական բանահյուսության կատակային տեսակ, բանաձևային ասույթ։ Տաղաչափորեն բաղկացած է մի քանի անդամներից, որոնց մեջ գերիշխում են նույնահունչ բառերի, նույն կամ նման բաղաձայն հնչյունների կրկնությունները, դժվարացնելով ճիշտ արտասանությունը։ Շուտասելուկը լեզվահնչյունական յուրօրինակ խաղ է, վարժություն։ Դժվար արտաբերության պատճառով հաճախ արտասանվում է ծիծաղաշարժ աղավաղումներով։ Շուտասելուկը մանկական լեզուն վարժեցնում է հնչյունական բարդ և ճիշտ արտասանության։

 • Սա ասի՝ նա կանի, նա ասի՝ սա կանի:
 • Շուշանիկը սուս անի, նստի մոտը Սուսանի:
 • Համով, համով, համով, համով,
  Համով ծամոն ունի Համոն,
  Համով ծամոն ծախող Համոն
  Իր ծամոնն է ծամում համով:
 • Մկրատ տուր մտրակ տամ, մտրակ տուր մկրատ տամ:
 • Մեր բակում կա տասը տանձի ծառ, տասը տանձի ծառին՝ տասը ծանր տանձ:
 • Ասատո՛ւր, սուր-սուր մասուր տուր,
  Սուր-սուր մասուր տուր, Ասատո՛ւր։
 • Լավաշն ասաց լավաշին՝
  Հրավիրված եմ խաշի,
  Կուզե՞ս դու էլ եկ գնանք,
  Կարծում եմ շատ չի քաշի։
  Գնացին բայց ետ չեկան
  Լավաշները այն խաշից…
 • Կատուն գնաց կաթնատուն,
  Ասաց՝ այ լավ կատվատուն,
  Ամոթ էլ է, չգիտեմ
  Ո՞վ է շռայլ կաթնատուն։
 • Ճայի ճուտը, կերավ ծտի ճտի կուտը։
 • Մեր տան առաջ՝
  Կանաչ կակաչ,
  Կանաչ կակաչ՝
  Մեր տան առաջ։
 • Մուկ թողեմ ձուկ ուտեմ, ձուկ թողեմ մուկ ուտեմ։
 • Քանի՞ նուռ կա մի բռան մեջ,
  Քանի՞ հատիկ՝ մի նռան մեջ,
  Քանի՞ հատիկ՝ ճաքած նռան,
  Ճաքած նռան բաց դռան մեջ։